Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Proljetnja noć

Aleksa Šantić


Sve neko kucka ti'o
Na okno srca mog,
Kô citra drhti glas mio
Pun zlata zorinog.

Slavuj! Šta tražiš, druže?
Meseca sedefni sjaj?
Proleća zvezde i ruže?
Srebrni potok i gaj?

O, beži, beži, moj znanče,
Jer ovde zime je kut —
Sve moje cvetne naranče
Vihor je pokidô ljut.

Sve je tu pusto, i sve je
Vrtove pokrio led —
Svrh šedrvana sneg veje,
I dršće jorgovan bled.