Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Bibliografija Alekse Šantića

Pjesme,
Mostar, 1891. godine.
Pjesme knjiga II
Mostar, 1895. godine.
Pjesme,
U Mostaru, 1901. godine
Pod maglom,
Slika iz gornje Hercegovine. Beograd, 1907. godine
Pjesme
U Mostaru, 1908. godine
Pod maglom,
Slika iz gornje Hercegovine. U Mostaru, 1908. godine
Pjesme
Beograd, 1911. godine
Hasanaginica,
Dramska slika u stihovima s pjevanjem. Novi Sad, 1911. godine
Na starim ognjištima,
Mostar, 1913. godine
Na starim ognjištima,
II dopunjeno izdanje. Beograd, 1914. godine
Pjesme
Zagreb, 1918. godine
Hasanaginica,
Dramska slika u stihovima s pjevanjem II izdanje. Beograd- Sarajevo, 1919. godine
Na starim ognjištima,
III dopunjeno izdanje. Sarajevo, 1920. godine
Pod maglom,
Slika iz gornje Hercegovine. Beograd- Sarajevo, 1920. godine
Pjesme,
Beograd, 1924. godine.
Drame,
Hasanaginica, Pod maglom, Andjelija, Nemanja. Mostar, 1927. godine.