Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Moja otadžbina

Aleksa Šantić


Ne plačem samo s bolom svoga srca
Rad' zemlje ove uboge i gole;
Mene sve rane moga roda bole,
I moja duša s njim pati i grca.

Ovdje u bolu srca istrzana
Ja nosim kletve svih patnja i muka,
I krv što kapa sa dušmanskih ruka,
To je krv moja iz mojijeh rana.

U meni cvile duše miliona;
Moj svaki uzdah, svaka suza bona
Njihovim bolom vapije i ište...

I svuda gdje je srpska duša koja,
Tamo je meni otadžbina moja —
Moj dom i moje rođeno ognjište.